Bezdech Senny – praktyczne informacje dla lekarzy

Diagnostyka OBS – przykładowe kwestionariusze przesiewowe:

Skala senności Epworth

Stop Bang

Bezdech senny – informacje dla pacjentów

 

Więcej nt. bezdechu sennego i terapii CPAP oraz rozwiązań ResMed – odwiedź zdrowysen.info

Diagnostyka OBS w domu pacjenta – www.klinikazdrowysen.pl

 

Czym jest OBS?

 

Portfolio masek do terapii OBS

 

 

ResMed Polska Sp. z o.o.
Pokorna 2/u18a, 00-199 Warszawa
tel. +48 22 539 22 00
e-mail: zdrowysen@resmed.pl